4 redenen waarom ieder bedrijf gebruik zou moeten maken van Business Central

Veel bedrijven maken tegenwoordig gebruik van ERP software. ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Dit is een softwareprogramma dat de verschillende bedrijfsprocessen ondersteunt, optimaliseert en op elkaar afstemt. Een zeer populair ERP softwarepakket is Business Central. Business Central is ontwikkeld door Microsoft en werkt in de cloud. Hierdoor is het overal en altijd toegankelijk, voor iedereen uit de organisatie. Hieronder hebben we vier redenen uiteengezet waarom ieder bedrijf gebruik zou moeten maken van Business Central.

  1. Het optimaliseert de processen en vergroot hiermee de effectiviteit

Eén van de belangrijkste redenen waarom veel bedrijven kiezen voor ERP software zoals Business Central, is het gegeven dat het de processen optimaliseert en de effectiviteit hiermee vergroot. Binnen een bedrijf spelen zich verschillende processen tegelijkertijd af. Wanneer deze processen niet goed op elkaar worden afgestemd, gaat dat ten koste van de effectiviteit van de bedrijfsvoering. ERP maakt de verschillende bedrijfsprocessen inzichtelijk. Hierdoor is het mogelijk om eventuele knelpunten en dus ook verbeterpunten op te sporen en aan te pakken. Door de processen te optimaliseren, sluit alles naadloos op elkaar aan en loopt het als een geoliede machine.

  1. Het drukt de bedrijfskosten

U kunt zich vast wel voorstellen dat een verhoogde effectiviteit de bedrijfskosten behoorlijk kan drukken. Pas op het moment dat u ergens inzicht in heeft, kunt u er ook wat mee doen. Zolang u bijvoorbeeld niet goed in beeld heeft wat de huidige voorraad is, hoeveel bestellingen er zijn geplaatst en wat de prognose van de bestellingen is, weet u ook niet zo goed hoeveel u precies moet inkopen. Hierdoor bestaat de kans dat u of te veel of te weinig inkoopt. Beide situaties zijn uiteraard niet optimaal. Wanneer u te veel inkoopt, brengt dat onnodige opslagkosten met zich mee. En wanneer u te weinig inkoopt, loopt u het risico ‘nee’ te moeten verkopen waardoor u misschien wel klanten verliest. Met Business Central kunt u onder meer uw voorraadbeheer optimaliseren en zo de bedrijfskosten drukken.

  1. Het zorgt ervoor dat alle informatie gecentraliseerd op één plaats te vinden is

Het mooie aan Business Central is dat alle informatie gecentraliseerd en dus op één plaats te vinden is. Hierdoor hoeft u niet langer voor elk onderdeel afzonderlijk een softwarepakket te kopen. Wilt u weten hoe het ervoor staat met de voorraad? Dan kunt u dat hier vinden. Informatie nodig betreffende human resources of klantbeheer? Binnen Business Central vind u alle informatie die u zoekt. Omdat alles op één centrale plek te vinden is, kan informatie gemakkelijk uitgewisseld worden.

  1. Het verbetert de interne communicatie tussen de verschillende afdelingen

Business Central zorgt er tot slot voor dat de verschillende afdelingen binnen de organisatie beter gaan samenwerken, dus met elkaar in plaats van naast elkaar. Iedereen heeft toegang tot dezelfde informatie. Informatie die bovendien ook nog eens altijd up-to-date is omdat de systemen nauw met elkaar samenwerken. De interne communicatie loopt niet langer langs elkaar heen waardoor iedere werknemer zijn of haar werk optimaal kan uitvoeren. Benieuwd hoe Business Central toegepast kan worden in uw bedrijf? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan bij TCOG.